Universidade de Vigo
Cabeceira
Inicio

Espazos web compartidos da Universidade de Vigo

Características principais

  1. Pode solicitar o espazo calquera usuario cunha conta no dominio uvigo.es (contas do tipo usuario@uvigo.es)
  2. O usuario non ten por qué efectuar tarefas de mantemento fora da súa propia aplicación
  3. Actualización automática do contorno (sistema operativo, intérprete de php, servidor web) e mantemento do mesmo por parte do ATIC
  4. (advertencia) Require a responsabilidade por parte do usuario de manter actualizado o seu espazo web
  5. Non se garante o aillamento entre aplicacións aloxadas no mesmo servidor:
    1. En principio unhas aplicacións non verán os datos das demáis, pero dado que o contorno de execución é común non se pode garantir por completo este aillamento: as versións de software (php, servidor web, base de datos) e o software en execución (intérprete de php, servidor web, servidor de bases de datos) serán os mesmos.
    2. Limitacións no software dispoñible.
    3. Prestarase o servizo cunhas versións de software comúns a todos os espazos web e que se publicarán e manterán actualizadas no portal web (https://portal.webs.uvigo.es).
    4. (advertencia) Actualizacións automáticas do software: Para poder garantir a seguridade das aplicacións aloxadas e, en xeral, da rede informática da Universidade de Vigo, o software do servidor (servidor web, intérpretes de páxinas web dinámicas -PHP -) será actualizado periódicamente. Avisarase ós usuarios previamente, pero non se revisarán as páxinas web destes nin se garante que estas segan a funcionar do xeito esperado posteriormente á actualización, correndo de parte do usuario a detección dos erros e a corrección dos mesmos se isto se fai necesario.
  6. Non se darán servizos de hosting adicionais:
    1. Acceso por terminal ó servidor
    2. Mantemento ou corrección de erros en aplicacións
    3. Consultoría sobre aplicacións web

Características completas do espazo web compartido (* acceso só para usuarios autentificados)